Sıkça Sorulanlar

Ray boyutu tayininde şu faktörler rol oynar:

 • Kabin ağırlığı,
 • Kabin yükü
 • Konsol aralıkları
 • Kabin tasarımı ve askı noktası
 • Ray montaj biçimi
 • Emniyet freni tipi
 • Kabin dengesiz – düzensiz yüklendiğinde;
 • Yükleme ve boşaltma sırasında yük dağılımı değişkenlik gösterdiğinde;
 • Emniyet freni devreye girdiğinde.
 • TS 4789 ISO 7465
  İnsan ve Yük Asansörleri-Kılavuz Raylar, Asansör Kabinleri ve Karşı ağırlıkları için-T Tipi 2002
 • TS 4789 ISO 7465 T1İnsan ve yük asansörleri – Kılavuz raylar, asansör kabinleri ve karşı ağırlıkları için – T tipi 2006
 • TS 10922 EN 81-1Asansörler- Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları- Bölüm 1: Elektrikli Asansörler 2001
 • TS 10922 EN 81-1 A1Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Bölüm 1: Elektrikli asansörler 2007
 • TS 10922 EN 81-1 A2Asansörler- Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Bölüm 1: Elektrikli asansörler – A2: Makina ve makara boşlukları 2007
 • TS 12255 3.BASKIYetkili servisler – Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen yolcu bantları için – Kurallar 2006
 • TS 13299Asansör ve yürüyen merdiven bakım ve onarımcısı 2007
 • TS 1812Asansörlerin Hesap,Tasarım ve Yapım Kuralları (Elektrikle Çalışan İnsan ve Yük Asansörleri İçin) 1998
 • TS 8237 ISO 4190-1Asansörler – Yerleştirme ile ilgili boyutlar – Bölüm 1: Sınıf I, sınıf II, sınıf III ve sınıf VI asansörler 2004
 • TS 8238 ISO 4190-2Asansörler – Yerleştirme ile ilgili boyutlar Bölüm 2: Sınıf IV asansörler 2004
 • TS 8239Asansörler- Otomatik Kapılı- Yerleştirilmesi İle İlgili Boyutlar- Sınıf 5- Servis Asansörleri 1990
 • TS EN 12015Elektromanyetik uyumluluk – Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar için ürün ailesi standardı – Emisyon 2006
 • TS EN 12016Elektromanyetik uyumluluk – Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar için ürün ailesi standardı – Bağışıklık 2007
 • TS EN 12385-5Çelik tel halatlar – Güvenlik – Bölüm 5: Asansörler için halatlar 2005
 • TS EN 12385-5 ACÇelik tel halatlar – Güvenlik – Bölüm 5: Asansörler için halatlar 2006
 • TS EN 13015Asansör ve yürüyen merdivenlerin bakımı – Bakım talimatları için kurallar 2006
 • TS EN 50214Kablolar-Asansörler İçin Bükülgen Kablolar 2007
 • TS EN 627Asansörlerin, Yürüyen Merdivenlerin ve Yürüyen Yolcu Bantlarının Verilerinin Kaydedilmesi ve İzlenmesi Kuralları 1997
 • TS EN 81-2Asansörler- Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları- Bölüm 2: Hidrolik Asansörler 2002
 • TS EN 81-2 A1
  Asansörler- Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Bölüm 2: Hidrolik asansörler 2007
 • TS EN 81-2 A2
  Asansörler- Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Bölüm 2: Hidrolik asansörler 2007
 • TS EN 81-28
  Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Yolcu ve yük asansörleri – Bölüm 28: Yolcu ve yük asansörlerinde uzaktan alârm 2006
 • TS EN 81-3
  Asansörler- Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları- Bölüm 3: Elektrikli ve Hidrolik Servis Asansörleri 2002
 • TS EN 81-58
  Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Muayene ve deneyler – Bölüm 58: Kat kapıları için yangına karşı dayanıklılık deneyi 2006
 • TS EN 81-70
  Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar – Bölüm 70: Engelliler dâhil yolcu asansörleri için erişilebilirlik 2007
 • TS EN 81-70 A1
  Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar – Bölüm 70: Engelliler dâhil İnsanların Asansörlere Erişilebilirliği 2007
 • TS EN 81-71+A1
  Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar – Bölüm 71: Kasıtlı tahribata karşı dayanıklı asansörler 2007
 • TS EN 81-72
  Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar – Bölüm 72: İtfaiyeci asansörleri 2006
 • TS EN 81-73
  Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar – Bölüm 73: Yangın anında asansörlerin davranışı 2006
 • TS EN 81-80
  Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları-Mevcut asansörler-Bölüm 80: Mevcut yolcu ve yük asansörlerinin güvenliğini geliştirme kuralları 2006
 • TS EN ISO 10535
  Özürlülerin Taşınması İçin Asansörler Özellikler ve Deney Metodları 2007
 • TS IEC 245-5
  Kablolar-Kauçuk Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan Bölüm 5: Asansör Kabloları   1997
 • TS IEC 60227-6
  Kablolar-Polivinil Klorür Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan Bölüm 6: Asansör Kabloları ve Bükülgen Bağlantılar İçin Kablolar 2003
 • TS ISO 4190-5
  Asansörler ve Servis Asansörleri- Bölüm 5: Kumanda Tertibatları, Sinyalleri ve İlâve Bağlantılar 2001
 • TS ISO 4190-6
  Asansörler ve Servis Asansörleri- Bölüm 6: Meskenlerde Kullanılan İnsan Asansörleri- Plânlama ve Seçim 2001
 • TS ISO 4190-6 T1
  Asansörler ve Servis Asansörleri- Bölüm 6: Meskenlerde Kullanılan İnsan Asansörleri- Plânlama ve Seçim 2006
 • TS ISO 8383
  Gemi Asansörleri- Özel Kurallar 2000